Articles
Sort by:

Meer vervolgingen bij misbruik van voorkennis

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 26/04/2017
Written by: Bron: Trends

Read more

REGSOL: het digitaal faillissementsdossier vanaf 1 april 2017

Subject: Insolvency law
Posted on: 26/04/2017
Written by: Jubel - Studio Legale

Vanaf 1 april 2017 start RegSol, het Centraal Register voor Solvabiliteit. Dit betekent onder andere dat U als schuldeiser in een faillissement, vanaf 1 april 2017 ..

Read more

Wetsvoorstel 18 april 2017 tot versterking van de doorkijkbelasting

Subject: Tax law
Posted on: 25/04/2017
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De indieners aan het woord: "de fiscale administratie kan een Belgische belastingplichtige, oprichter van een trust, niet zomaar als oprichter beschouwen van een door de ..

Read more

Legale vreemdelingen voortaan sneller het land uit bij gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid

Subject: Human Rights & Immigration law
Posted on: 21/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld - by Laure Lemmens

Vreemdelingen die legaal in ons land verblijven, zullen voortaan sneller het land worden uitgezet om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De mogelijkheden waren ..

Read more

Vlaamse overheid erkent opnieuw reeks beroepskwalificaties

Subject: Labour law
Posted on: 21/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld - by Steven Bellemans

De Vlaamse overheid heeft een reeks beroepskwalificaties omschreven en erkend. Alle erkenningsbesluiten hebben dezelfde datum, 10 februari 2017, en ze zijn op 14 april in ..

Read more

Minder sociale koop- en meer sociale erfpachtwoningen

Subject: Social law
Posted on: 21/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld - by Carine Govaert

Op 14 oktober 2016 besliste de decreetgever om de subsidies voor middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels te schrappen en meer in te zetten op nieuwe ..

Read more

Vlaamse overheid publiceert ‘maatwerkbesluit bis’

Subject: Labour law
Posted on: 21/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld - by Steven Bellemans

Begin 2016 heeft de Raad van State het maatwerkbesluit van 19 december 2014 geschorst. Daarom heeft de Vlaamse overheid samen met de koepelorganisaties een hernieuwd ..

Read more

Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze advocaat definitief gestemd

Subject: Insurance & Liability law
Posted on: 20/04/2017
Written by: Bron: OVB

Read more

De nieuwe insolventiewetgeving door de bril van de vrije beroeper

Subject: Insolvency law
Posted on: 20/04/2017
Written by: Bron: die Keure

Wist u dat de Wet op de Continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet binnenkort ook van toepassing worden voor vrije beroepers? Daarnaast wordt ook ..

Read more

Grondwettelijk Hof arrest nr. 41/2017 van 22 maart 2017 inzake aanvang bezwaartermijn.

Subject: Tax law
Posted on: 13/04/2017
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de versie die in 1994 en in 1995 van toepassing was, schendt de artikelen 10 en ..

Read more

Vervroegd terugbetalen lening voor bedrijven moet fors goedkoper

Subject: Financial law
Posted on: 12/04/2017
Written by: Bron: de Tijd

Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, stelt paal en perk aan de soms torenhoge vergoeding die banken aanrekenen als een onderneming ..

Read more

Wet tot wijziging van de Rechtsbeschermingswet inzake overheidsopdrachten gepubliceerd

Subject: Public Procurement & Contracts
Posted on: 12/04/2017
Written by: Bron: Linked-in - Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven

In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2017 werd de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende ..

Read more

New EU Directive on shareholders’ rights

Subject: Company law
Posted on: 12/04/2017
Written by: Bron: Linked-in - Jo Vanbelle, managing partner Vanbelle Law

The EU Parliament and the Council recently adopted a Directive that aims to strengthen shareholders' engagement in EU listed companies.

Read more

Binnenkort officiële erkenning als Advocaat-Specialist?

Subject: Law in general
Posted on: 11/04/2017
Written by: Bron: Linked-in - Philippe Van Dijck (Shipping and Commercial Lawyer at AMBOS NBGO)

Op de algemene vergadering van OVB op 22 maart 2017 werd er gedebatteerd over een nieuw deontologisch hoofdstuk. Via een nieuwe reglement zou het mogelijk ..

Read more

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd.

Subject: Company law
Posted on: 11/04/2017
Written by: Bron: Flexadvocaten - David Boelens

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van ..

Read more

'Communicatie en informatie zijn voor cliënten van primordiaal belang'

Subject: Law in general
Posted on: 06/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld

Isabel Goris, de ombudsvrouw voor de advocatuur, heeft er haar eerste werkingsjaar op zitten en heeft haar eerste jaarverslag gepubliceerd. De belangrijkste conclusie: ‘Communicatie en ..

Read more

Bezwaartermijn zes maanden - Arrest Grondwettelijk Hof nr. 41/2017 van 22 maart 2017

Subject: Tax law
Posted on: 05/04/2017
Written by: Website Grondwettelijk Hof

Artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de versie die in 1994 en in 1995 van toepassing was, schendt de artikelen 10 en ..

Read more

Het nieuwe digitale faillissementsplatform RegSol gelanceerd.

Subject: Insolvency law
Posted on: 04/04/2017
Written by: Bron: OVB

Sinds dit weekend is het nieuwe digitale faillissementsplatform RegSol gelanceerd.

Samen op weg naar een juridische digitale wereld, ten behoeve van de rechtzoekende!
Meer info ..

Read more

Verscherpt toezicht en klokkenluidersregeling voor financiële sector

Subject: Financial law
Posted on: 03/04/2017
Written by: Lexalert

Het toezicht op de financiële sector wordt aangescherpt. De ministerraad heeft daarover op 31 maart 2017 het voorontwerp van wet goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn ..

Read more

Protectdefenders (verdedigers van mensenrechten) lanceert nieuw platform.

Subject: Human Rights & Immigration law
Posted on: 02/04/2017
Written by: Bron: OVB

Read more