University

Reorganisaties van VZW's anno 2019

Subject: Tax law
Organised by: Bestseminars
Posted by: Emmélie De Broeck

Het wettelijk kader van de VZW is door de wet van 23 maart 2019 integraal opgenomen in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  Dit nieuwe wetboek bevat ook tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de reorganisatie van een VZW.  Het boekdeel 13 behandelt alle aspecten inzake herstructurering van VZW’s/ IVZW”s/stichtingen, waarin de fusie en inbreng om niet van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen aan bod komt.In een eerste deel onderzoeken we de mogelijkheden om een ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.

*: If the organizer disperses the seminar/colloquium over several dates, only the first date to come is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.