University

Nieuwe vennootschapsrecht: fiscale gevolgen

Subject: Company law
Organised by: Practicali
Posted by: Emmélie De Broeck


Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking getreden. Tal van federale fiscale bepalingen moesten aangepast worden aan het nieuwe WVV. Dat is gebeurd met de wet van 17 maart 2019 (BS 10 mei 2019).
Vanaf 1 januari 2020 wordt elke vennootschap automatisch onderworpen aan het nieuwe vennootschapsrecht. Dit is de zogenaamde Forced-In. De dwingende bepalingen worden onmiddellijk van toepassing en de aanvullende eveneens, tenzij de statuten afwijken. 
Als cijferboeroeper wordt u geconfornteerd ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.

*: If the organizer disperses the seminar/colloquium over several dates, only the first date to come is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.