University

Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

Subject: Company law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Het is weer zover.
Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met vele vragen van cliënten naar een fiscale ‘optimalisatie’ van de jaarrekening. Door het enorme aantal wetswijzigingen, rechtspraak, circulaires, adviezen, enz… is gigantisch gesnoeid in de mogelijke optimalisaties inzake eindejaarsverrichtingen. 
FHS-Seminaries wil u toch nog een aantal tips en tricks meegeven zodat u de eindejaarverrichtingen optimaal gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen aangebracht aan de fiscale wetgeving door de eindejaarswetgeving.
Vragen die in ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.