JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Bindende Tarief Inlichtingen (BTI) enkel nog via digitale weg aan te vragen. Hoe werkt het?

Date: 02/10/2019
Subject: Tax law
Written by: FOD Financiën

Een BTI is een afspraak tussen u en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen u en de douane vastgelegd. Dit geeft u de garantie dat de goederencode voor een bepaalde periode vastligt. Doordat de goederencode is vastgelegd, kan de douane sneller controles uitvoeren, wat voor u tijdwinst betekent. Aanvragen kunnen sinds ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.