JurisDoc
Sort by:

Opnieuw uitstel voor aangiften en betaling BTW en bedrijfsvoorheffing

Subject: Tax law
Posted on: 06/05/2020
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Ook voor de BTW-aangiften met betrekking tot april verleent de fiscus nu uitstel: tot 5 juni. Voor de betaling krijgt men zelfs tijd tot 20 ..

Read more

Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst

Subject: Tax law
Posted on: 27/01/2020
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan, die in 2020 zouden moeten plaatsgrijpen. Het ..

Read more

CadGIS, de toepassing om het kadastrale percelenplan te raadplegen, zit in een nieuw jasje!

Subject: Tax law
Posted on: 23/01/2020
Written by: FOD Financiën

CadGIS, de toepassing om het kadastrale percelenplan te raadplegen, zit in een nieuw jasje! De nieuwe versie biedt nieuwe functies aan. Daarnaast werden de basisopties ..

Read more

Airbnb: volgens het Hof van Justitie (arrest van 19 december 2019) een dienst van de informatiemaatschappij

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 22/01/2020
Written by: Intersentia

Na eerdere uitspraken over Uber (C-434/15 & C-320/16) pakt het Hof van Justitie de juridische status aan van dat andere platform voor de deeleconomie in ..

Read more

Verkrijging onroerend goed door vennoot: aangepast federaal standpunt

Subject: Tax law
Posted on: 20/01/2020
Written by: Tiberghien

De federale Administratie heeft haar standpunt ‘vervolledigd en aangepast’ betreffende de verkrijging, door een vennoot, van een onroerend goed van een (personen)vennootschap, waarbij deze vennoot ..

Read more

Verkoop van economische eigendom

Subject: Tax law
Posted on: 20/01/2020
Written by: Tiberghien

De Vlaamse belastingdienst kreeg een vraag in verband met de overdracht van economische eigendom en de behandeling ervan in de registratiebelasting. Lees meer...

Read more

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap

Subject: Civil law
Posted on: 20/01/2020
Written by: Tiberghien

Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel1 zijn onderworpen aan de regel dat de beroepsinkomsten die zij genereren automatisch tot het gemeenschappelijk vermogen van beide ..

Read more

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning: een prejudiciele vraag aan het GH

Subject: Tax law
Posted on: 20/01/2020
Written by: Cazimir

Menig bedrijfsleider vrijwaarde op heden zijn rechten door een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen: de forfaitaire waardering in artikel 18 KB/WIB die de ..

Read more

Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden

Subject: Tax law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Wanneer en hoe deze polissen worden getaxeerd in de erfbelasting in het Vlaams Gewest, leest u in deze bijdrage.

Read more

6 tips voor een goede successieplanning

Subject: Civil law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Op Finance Avenue gaven experts tips om uw nalatenschap verstandig te plannen en minder erfbelasting te betalen. Om de belastingfactuur op uw erfenis te temperen, ..

Read more

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid!

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het ..

Read more

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde.

Subject: Tax law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 ..

Read more

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen!

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van ..

Read more

De CV onder het nieuw WVV

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

De minister is duidelijk.

De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Er heerst voor vrije ..

Read more

Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk?

Subject: Tax law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen ..

Read more

Abonnementstaks en roerende voorheffing - teruggave voor buitenlandse beleggingsinstellingen?

Subject: Tax law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Inmiddels sprak het hof van beroep van Brussel zich al driemaal uit over de verenigbaarheid van de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen (beter gekend als ..

Read more

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang.

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt ..

Read more

Doorstart van de financial assistance?

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

In veel overnamedossiers, zowel in rechtstreekse verkopen aan externe partijen, als in management buy-out structuren of familiale uitkopen, speelt de vraag of het vermogen van ..

Read more

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV?

Subject: Company law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij ..

Read more

Het nieuwe bewijsrecht: wat betekent dit voor uw onderneming?

Subject: Civil law
Posted on: 16/01/2020
Written by: Seeds of Law - Jubel

De nieuwe regels inzake het bewijsrecht zullen vanaf 1 november 2020 in werking treden. Dit lijkt nog ver in de toekomst, maar toch is het ..

Read more