JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Een vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen wanneer de echtgenoot beroepsactief is binnen een vennootschap

Date: 20/01/2020
Subject: Civil law
Written by: Tiberghien

Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel1 zijn onderworpen aan de regel dat de beroepsinkomsten die zij genereren automatisch tot het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten behoren, zelfs als slechts één van de echtgenoten een beroepsinkomen zou hebben. Dit is een essentiële regel van dit regime. Maar wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent binnen een vennootschap waarvan de aandelen hem eigen zijn? Ter gelegenheid van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018, heeft de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.