JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Airbnb: volgens het Hof van Justitie (arrest van 19 december 2019) een dienst van de informatiemaatschappij

Date: 22/01/2020
Subject: Commercial & Economic law
Written by: Intersentia

Na eerdere uitspraken over Uber (C-434/15 & C-320/16) pakt het Hof van Justitie de juridische status aan van dat andere platform voor de deeleconomie in het arrest Airbnb Ireland (C-390/18). Anders dan bij Uber, classificeert de door Airbnb geleverde bemiddelingsdienst als een "dienst van de informatiemaatschappij" die onder richtlijn 2000/31 valt. Pascale Van Houtte (uitgever Intersentia) vroeg de heer Bram Devolder, editor van het bij Intersentia gepubliceerd boek ‘The Platform Economy’ om een bijkomende toelichting. ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.