JurisDoc
Sort by:

Verplichte verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf is ongrondwettig

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 23/02/2017

Het Grondwettelijk Hof stelt dat art. 43, eerste lid Sw. het gelijkheidsbeginsel van art. 10 en 11 Gw. schendt, wanneer het in samenhang gelezen wordt ..

Read more

Artikel III.26, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht: geen onevenredig zware sanctie.

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 20/02/2017

« Schendt artikel III.26, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samengelezen met artikel 6, § ..

Read more

Hervorming griffierechten

Subject: Tax law
Posted on: 17/02/2017

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, ..

Read more