JurisDoc
Sort by:

Artikel III.26, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht: geen onevenredig zware sanctie.

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 20/02/2017

« Schendt artikel III.26, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samengelezen met artikel 6, § ..

Read more

Hervorming griffierechten

Subject: Tax law
Posted on: 17/02/2017

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, ..

Read more