JurisDoc
Sort by:

Wijziging regelgeving inzake vrijstelling v. stedenbouwkundige vergunning en melding v. stedenbouwkundige handelingen

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 20/04/2017

Bron: Villa Juris Advocaten

Read more

Naar een nieuw wetboek van strafuitvoering

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 19/04/2017

Bron: Jubel - by John Maes

Read more

Checklist voor de samenwerking met een buitenlandse (onder)aannemer in de bouw (deel 8).

Subject: Construction law
Posted on: 19/04/2017

Bron: Argus Advocaten - by Johan Nulens en Veerle Nijs

Read more

Hof van Cassatie (18 april 2017) : Nauwkeurigheid van de beroepsgrieven: het Hof verwerpt een te strikte invulling

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 19/04/2017

Artikel 204 Wetboek van Strafvordering door Hof van Cassatie beoordeeld:
“Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die ..

Read more

De onverdeeldheid: een morsig geregelde organisatievorm

Subject: Law of persons & Family law
Posted on: 18/04/2017

Bron: Corporate Finance Lab - by Joeri Vananroye

Read more

De onverdeelde nalatenschap is een afgescheiden vermogen

Subject: Law of persons & Family law
Posted on: 18/04/2017

Bron: Corporate Finance Lab - by Joeri Vananroye

Read more

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

Subject: Tax law
Posted on: 18/04/2017

Bron: Tiberghien Advocaten - by Luk Cassimon

Read more

Antigoon

Subject: Tax law
Posted on: 18/04/2017

Bron: BloomLaw - by Michel Maus

Read more

Why is the Corporate Tax Still so High?

Subject: Tax law
Posted on: 18/04/2017

By Marc Quaghebeur, Partner, De Broeck Van Laere & Partners

Read more

Strijd tegen fiscale fraude (wetsontwerp 10 april 2017)

Subject: Tax law
Posted on: 18/04/2017

In de Kamer wordt een wetsontwerp besproken met maatregelen die er enerzijds moeten voor zorgen dat België voldoet aan de internationale regels inzake de strijd ..

Read more

Vergelijk verschillende holdingsregimes anno 2017

Subject: Tax law
Posted on: 17/04/2017

Read more

Kafka in Advocatenland

Subject: Tax law
Posted on: 13/04/2017

Bron: Jubel - door Hugo Lamon

Read more

Verordening Gegevensbescherming: wat met persoonsgegevens van kinderen?

Subject: IT law
Posted on: 13/04/2017

Bron: Jubel - door Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Read more

Vrije keuze van vennootschapsrecht: enkele kritische kanttekeningen

Subject: Company law
Posted on: 11/04/2017

Bron: Corporate Finance Lab - geschreven door Gillis Lindemans

Read more

Beurstaks nu ook van toepassing op verrichtingen in het buitenland

Subject: Financial law
Posted on: 11/04/2017

Bron: Jube - geschreven door Tiberghien

Read more

Nauwelijks werkzaamheden voorbehouden voor beëdigd vertalers en tolken

Subject: Judicial law
Posted on: 11/04/2017

Bron:Jubel - geschreven door Jubel

Read more

Uitgevers krijgen eigen vergoeding die losstaat van het auteursrecht

Subject: IP law
Posted on: 11/04/2017

Bron: Jubel - geschreven door Tom De Coster

Read more

Schenken en vererven van familiebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subject: Civil law
Posted on: 11/04/2017

Bron: Jubel - geschreven door Cazimir

Read more