JurisDoc
Sort by:

(G)een dubbele strafrechtelijke sanctie: HvJ 5 april 2017

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 08/04/2017

Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als ..

Read more

De behandeling bij verstek (artikel 806 Ger.W.)

Subject: Judicial law
Posted on: 06/04/2017

Bron: LegalNews – Guy Hermans (rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren)

Read more

Onroerend goed in Frankrijk en de ISF

Subject: Tax law
Posted on: 06/04/2017

Bron: Jubel - door Cazimir

Read more

Oneerlijke bedingen creëren ook risico’s voor ondernemingen!

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 06/04/2017

Bron: Jubel - door Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Read more

Begrotingstraject 2017-2020 Hoge Raad van Financiën Maart 2017

Subject: Constitutional law
Posted on: 06/04/2017

Read more

Chinezen binden de strijd aan tegen namaak met evoluerend merkenrecht

Subject: IP law
Posted on: 05/04/2017

Bron: Monard Law - geschreven door Nele Somers

Read more

De fabrikant belevert ook zelf de klant: duale distributie onder de loep

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 05/04/2017

Bron: Monard Law - geschreven door Tine Bogaerts

Read more

FAQ's over Vlaamse fiscale regularisatie (Vlabel)

Subject: Tax law
Posted on: 02/04/2017

Read more

Eenzijdig verzoekschrift ondertekend door advocatenvennootschap nietig verklaard

Subject: Judicial law
Posted on: 24/03/2017

De beslagrechter van Dendermonde heeft op 27 oktober 2016 het eenzijdig verzoekschrift tot toelating voor het leggen van een bewarend beslag nietig verklaard omdat het ..

Read more

Moeten oprotten en daarvoor beloond worden

Subject: Labour law
Posted on: 24/03/2017

door Willy van Eeckhoutte

Read more

ECB blijft voor goedkoop geld zorgen.

Subject: Financial law
Posted on: 23/03/2017

Read more

Naar een nieuw wetboek van strafvordering?

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 23/03/2017

door Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Read more

Mag een werkgever nu een hoofddoek verbieden of niet? Enige nuances

Subject: Labour law
Posted on: 23/03/2017

door Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Read more

Hof van Justitie velt arrest over visum Syrisch gezin

Subject: International & European law
Posted on: 10/03/2017

Geschreven door het OVB

Read more

Verlengen de weekends van een periode van schorsing de opzeggingstermijn?

Subject: Labour law
Posted on: 06/03/2017

Geschreven door Mr.Willy Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse , www.bellaw.be

Read more

EU-bankbeslag - Efficiënt wapen tegen EU-wanbetalers in werking getreden

Subject: International & European law
Posted on: 03/03/2017

Bron: Lexalert - door Mr. Bram Stragie en Mr. Charles Petit, Imposto Advocaten.

Read more

Hercodificatie - Bewijsrecht in ondernemingszaken

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 03/03/2017

Geschreven door Lexalert (06/01/2016)

Read more