JurisDoc
Sort by:

De juridische uitdagingen van Blockchain en smart contracts volgens een recent EU Flagship report

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Sirius Legal

De Europese Commissie heeft zopas een uitgebreid Flagship Report gepubliceerd waarin de mogelijkheden en opportuniteiten, maar ook de (juridische) uitdagingen en gevolgen van blockchain en ..

Read more

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw?

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 11/10/2019
Written by: Aternio

De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op ..

Read more

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil.

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Aternio

Net zoals bij een ‘goed’ huwelijk, hebt u niet altijd oog voor het contract (of in dit geval dus uw vennootschapsstatuten). Zolang de partners op ..

Read more

Wat goede webshops moeten weten: vier veelgestelde vragen

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: De Juristen

Het is niet altijd even duidelijk wat echt verplicht is, wat eerder facultatief is, en wat zeker niet mag inzake webshops. Bepaalde vragen blijven ook ..

Read more

Actieve en geïnformeerde toestemming van internetgebruikers is vereist voor plaatsen van alle cookies

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: De Juristen

Er werd het Hof gevraagd of er sprake is van een geldige toestemming voor het gebruik van cookies door middel van een vooraf aangevinkt selectievakje ..

Read more

Over de nettoactief- en liquiditeitstest

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Vóór vereffening zijn ook uitkeringen mogelijk, met een test die moet voorspellen of door de uitkering de positie van de vennootschapsschuldeisers in het gedrag komt. ..

Read more

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies?

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van ..

Read more

Kan het WVV worden toegepast vóór het van toepassing is?

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Kan men na een opt-in waartoe een buitengewone algemene vergadering zou beslissen, overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen voor statutenwijzigingen voorgeschreven vereisten, op andere ..

Read more

Cash pooling voor beginners

Subject: Financial law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Cash pooling is een vorm van gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Er bestaan twee vormen van cash pooling: notionele cash pooling en fysieke cash pooling. Deze ..

Read more

Daarom is de schenk – en erfbelasting in Andalusië voortaan wél interessant

Subject: Tax law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Vandelanotte

Hoewel u bij de aankoop van een buitenverblijf misschien niet onmiddellijk stilstaat bij de schenk- en erfbelasting, kan het toch interessant zijn om hier rekening ..

Read more

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Schoups Advocaten

In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de relevante principes in herinnerin inzake een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs. ..

Read more

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller !

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en ..

Read more

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller !

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en ..

Read more

U kan het alleen!

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Cazimir

Onder het WVV is het mogelijk een NV of een BV op te richten als enige oprichter. Lees meer...

Read more

Partket versus Cold Case

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 10/10/2019
Written by: rechtbanken-tribunaux.be

Lees hier de uitspraak in kortgeding d.d. 07/02/2019 door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel in het door het parket gevraagd uitzendverbod van ..

Read more

Nog vóór de jaarwisseling in het nieuwe WVV stappen?

Subject: Company law
Posted on: 09/10/2019
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en ..

Read more

Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

Subject: Law in general
Posted on: 09/10/2019
Written by: FOD Economie

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden. Maar heel wat ..

Read more

Douane geeft toelichting over Brexit

Subject: Tax law
Posted on: 09/10/2019
Written by: FOD Financiën

Heeft u douanevragen over de Brexit? Bekijk dan de Brexit-pagina of contacteer het callcenter van FOD Financiën (0257 55 555). Ter voorbereiding van 31 oktober ..

Read more

Nieuw vennootschapsrecht en Vlabel: "triple" uitkeringstest?

Subject: Company law
Posted on: 08/10/2019
Written by: VGD - Frederic Dedeurwaerdere

Er is al heel wat inkt gevloeid over de dubbele uitkeringstest, doch weinig over de link van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) en de Vlaamse Codex ..

Read more

Unierecht laat toe een hostingprovider (Facebook) te verplichten (in bepaalde gevallen) berichten te verwijderen

Subject: International & European law
Posted on: 03/10/2019
Written by: Curia - HvJ 3 oktober 2019 in zaak C-18/18

Het Unierecht verzet er zich niet tegen dat een hostingprovider als Facebook wordt gelast commentaren te verwijderen die identiek zijn aan en, onder bepaalde voorwaarden, ..

Read more