JurisDoc
Sort by:

Vlabel bevestigt: geen schenkingsrechten bij ontbinding schenking

Subject: Tax law
Posted on: 16/01/2020
Written by: Delboo - Jubel

In een recente voorafgaande beslissing bevestigt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) het principe dat er geen schenkbelasting verschuldigd is op de ontbinding van schenkingen. In de ..

Read more

Toepassing art. 2.9.1.0.4, tweede en derde lid VCF n.a.v. de schrapping van het kapitaal begrip in het nieuw WVV

Subject: Tax law
Posted on: 07/01/2020
Written by: Vlabel SP 19078

Een uitkering in natura van een onroerend goed die boekhoudkundig wordt aangerekend op de beschikbare en/of onbeschikbare inbreng valt onder toepassing van de wachtregeling zoals ..

Read more

(Auto)fiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?

Subject: Tax law
Posted on: 07/01/2020
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De aftrek van autokosten wordt verder aan banden gelegd door de introductie van een nieuwe formule. De aftrek hangt nog altijd af van de CO2-uitstoot ..

Read more

Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?

Subject: Tax law
Posted on: 07/01/2020
Written by: Bart Coopman (De Broeck Van Laere & Partners)

Volgens ons is het intellectueel verkeerd maar voor rechtscolleges natuurlijk wel aanlokkelijk om de interpretatie van het Europese recht te transponeren naar het binnenlands recht. ..

Read more

Tax Shelter voor audiovisuele werken: dan toch hoop voor honderden Corsan-gedupeerden?

Subject: Tax law
Posted on: 17/12/2019
Written by: Tiberghien

Recente vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en Antwerpen bieden hoop aan honderden Corsan-gedupeerden die zich de laatste jaren geconfronteerd zagen met ..

Read more

Familiale vennootschappen: quid de professionele vastgoedvennootschap?

Subject: Tax law
Posted on: 13/12/2019
Written by: Jubel - Delboo

De Vlaamse fiscale wetgeving biedt de mogelijkheid om aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij te schenken of te laten vererven aan een vast tarief van ..

Read more

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV?

Subject: Company law
Posted on: 12/12/2019
Written by: Cazimir

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij ..

Read more

Doorstart van de financial assistance?

Subject: Company law
Posted on: 06/12/2019
Written by: Cazimir

Met de intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) heeft de wetgever volgens sommigen geprobeerd dit te verhelpen door (i) te poneren ..

Read more

Inbreng in een “TIGV” en erfbelasting

Subject: Tax law
Posted on: 06/12/2019
Written by: Rik De Blauwe

De echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract ook kiezen voor scheiding van goederen, en daarbij desgevallend enkel bepaalde goederen gemeenschappelijk maken: men heeft het dan over een ..

Read more

Ontwerp CBN-advies 2019/XX – Afronding van betalingen in euro

Subject: Company law
Posted on: 05/12/2019
Written by: CBN

Een onderneming zal in de praktijk te maken krijgen met kleine verschillen tussen de loutere
som van de aangerekende prijs van de geleverde goederen en de ..

Read more

De BBI op bezoek - een praktische handleiding

Subject: Tax law
Posted on: 04/12/2019
Written by: Jubel - Henri Vandebergh en Annemiek Lewandowski

Stel u voor: plots staan er 10 à 15 personen voor de deur van uw onderneming, ’s morgens, misschien nog voordat de deuren van het ..

Read more

Nieuwe regels inzake contract tussen ondernemingen leiden tot meer administratieve lasten en rechtsonzekerheid

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 04/12/2019
Written by: Jubel - Anneleen Dammekens (VBO)

Halverwege 2019 ontketende de wetgever een revolutie in het contractenrecht door op een zeer ingrijpende manier in te breken in de contractvrijheid tussen ondernemingen. Het ..

Read more

Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties

Subject: Tax law
Posted on: 04/12/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie ..

Read more

De erflasten rond het duolegaat worden gewijzigd vanaf 01.01.2020

Subject: Tax law
Posted on: 28/11/2019
Written by: Argus advocaten - Kumpen

De Vlaamse regering “geeft aan” dat het duo-legaat zal worden ”aangepast” vanaf 01.01.2020 voor de inkomsten van dat jaar en dus van toepassing vanaf ..

Read more

Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?

Subject: Tax law
Posted on: 26/11/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als ..

Read more

CBN-advies 2019/14 – Van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV

Subject: Company law
Posted on: 26/11/2019
Written by: CBN

Met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt het concept ‘maatschappelijk kapitaal’ ..

Read more

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit?

Subject: Tax law
Posted on: 21/11/2019
Written by: Jubel - Tiberghien

Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet ..

Read more

Aangekondigde wijzigingen van de erf- en schenkbelasting in het Vlaamse regeerakkoord

Subject: Tax law
Posted on: 21/11/2019
Written by: Jubel - Delboo

Op 30 september 2019 werd het langverwachte regeerakkoord van de Vlaamse Regering voorgesteld. De uitdoving van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 en de vermindering ..

Read more

Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)

Subject: Tax law
Posted on: 12/11/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de ..

Read more

Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk

Subject: Tax law
Posted on: 12/11/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd ..

Read more