JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

De erflasten rond het duolegaat worden gewijzigd vanaf 01.01.2020

Date: 28/11/2019
Subject: Tax law
Written by: Argus advocaten - Kumpen

De Vlaamse regering “geeft aan” dat het duo-legaat zal worden ”aangepast” vanaf 01.01.2020 voor de inkomsten van dat jaar en dus van toepassing vanaf aanslagjaar 2021. De regeling zal volgens de regeringsverklaring “worden gewijzigd, waarbij het zuiver altruïstisch element van de legaten wordt hersteld en versterkt met een tariefverlaging”. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.