JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit?

Date: 21/11/2019
Subject: Tax law
Written by: Jubel - Tiberghien

Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op piloten en copiloten, maar ook op stewards en stewardessen.

Anders dan bij “gewone” werknemers, bepaalt artikel 15 §3 van de internationale dubbelbelastingverdragen doorgaans dat piloten en cabinepersoneel aan boord van een vliegtuig actief binnen het internationaal vliegverkeer belast worden in het land waar de werkelijke leiding van ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.