JurisDoc
Sort by:

Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s

Subject: Law in general
Posted on: 25/09/2019
Written by: FOD Economie

Alles verloopt nu online, van het bestek tot de offerte. Dat zorgt voor meer transparantie en minder administratiekosten. De selectiecriteria zijn aangepast aan de aard ..

Read more

Het einde voor Thomas Cook: Wie betaalt schadevergoeding voor geannuleerde vluchten?

Subject: Transport law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Sirius Legal

Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie van afgelopen zomer krijgt plots érg veel relevantie door het jammere faillissement van tour operator Thomas ..

Read more

Klantenkaart aanmaken met eID? Opgelet!

Subject: IT law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Sirius Legal

De Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) legde recent een boete op van 10.000 EUR aan een handelaar die een klantenkaart wou aanmaken door het uitlezen van de ..

Read more

Nieuwe technologie: bescherming van graphical user interfaces

Subject: IP law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Novagraaf

Een graphical user interface – veelal afgekort tot GUI – biedt gebruikers van smartphones en andere mobiele apparaten de mogelijkheid op intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier ..

Read more

`Corporate social responsibility´ voorbij de mooie woorden

Subject: Company law
Posted on: 24/09/2019
Written by: CFL

Bestuursaansprakelijkheid is een geniale oplossing die de voordelen van beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders handhaaft terwijl de perverse prikkels van de beperkte aansprakelijkheid worden ingetoomd. ..

Read more

Ja, ik wil … maar niet het vruchtgebruik van de aandelen van het familiebedrijf

Subject: Civil law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Tiberghien

Familiebedrijven vormen een belangrijke motor van onze economie. Ook de wetgever is zich hiervan bewust. Op fiscaal gebied geldt op vandaag in alle gewesten een ..

Read more

Het nieuwe EER-KB neemt ook de normaal belaste Luxemburgse Soparfi in het vizier

Subject: Tax law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Tiberghien

Waar het ‘oude’ EER-KB van 18 december 2015 enkel voorzag in een limitatieve lijst van juridische constructies met vermelding van de Luxemburgse SPF en de ..

Read more

De fiscale transparantie van de STAK beïnvloed door de kaaimantaks

Subject: Tax law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Tiberghien

Volgens artikel 1, eerste lid, 3° van het EER KB wordt elke rechtspersoon gelegen binnen de EER die niet aan enige inkomstenbelasting onderworpen is dan ..

Read more

De fiscale gevolgen van het beroepsmatig gebruik van de gezinswoning

Subject: Tax law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Cazimir

Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die ..

Read more

Grensoverschrijdend werken in de Euregio: de 183-dagenregel

Subject: Tax law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Peeters Euregio Law

Wanneer een werknemer in verschillende landen werkt, stelt zich al gauw de vraag waar het loon van deze werknemer moet worden belast. Om te vermijden ..

Read more

Verkoop blote eigendom: niet altijd herziening van de btw

Subject: Tax law
Posted on: 20/09/2019
Written by: VGD

Wanneer een bedrijfsmiddel ophoudt in de onderneming te bestaan (vb door verkoop) dan dient er in principe een herziening te worden verricht. Deze herziening ..

Read more

Ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer: alleen de initiële redenen tellen mee

Subject: Labour law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Sotra

In een arrest van 13 mei 2019 brengt het Hof van Cassatie in herinnering dat de rechter in zijn beoordeling van de dringende reden voor ..

Read more

Boetes als je wél toestemming vraagt aan je personeel? Gekker hoeft het niet met die GDPR.

Subject: IT law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Sirius Legal

Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden. Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien ook een foto voor op het intranet of ..

Read more

Crowdfunding: hoe verwerken in de boekhouding

Subject: Financial law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Aternio

Crowdfunding is ook in België eindelijk uit de obscuriteit verdwenen. Het verzamelen van kleine bedragen voor allerhande belangeloze doelen bij het publiek is ondertussen wijdverspreid. ..

Read more

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren ?

Subject: Company law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Cazimir

Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle ..

Read more

Brochure over gewijzigd ondernemings- en vennootschapsrecht

Subject: Company law
Posted on: 20/09/2019
Written by: FOD Economie en FOD Justitie

Een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen, zowel inzake het ondernemingsrecht als inzake het vennootschapsrecht. Voor wie snel door de hoofd- en krachtlijnen wil lopen.

Read more

Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) van het kapitaal dat wordt uitgekeerd door overlijden

Subject: Tax law
Posted on: 18/09/2019
Written by: Cazimir

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. Dit ..

Read more

Vlabel over kanscontracten (aanwasbedingen)

Subject: Tax law
Posted on: 18/09/2019
Written by: VB 19032

Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers gelijkwaardig is. De waarde van de goederen die de heer X ..

Read more

19 september 2019: Nationale Telewerkdag

Subject: Labour law
Posted on: 18/09/2019
Written by: FOD Mobiliteit

Op donderdag 19 september organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met SD Workx, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Palindroom, Pami en Vias institute een Nationale Telewerkdag. ..

Read more

Hof van Justitie over de BTW-vrijstelling voor medische prestaties

Subject: Tax law
Posted on: 18/09/2019
Written by: HvJ 18 september 2019 inzake C‑700/17

Artikel 132, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112 moet aldus worden uitgelegd dat voor de daarin vastgestelde vrijstelling van de belasting over de toegevoegde ..

Read more