JurisDoc
Sort by:

Circulaire 2019/C/118 over de aangepaste (fiscale) regeling "deeleconomie", verenigingswerk, occasionele diensten

Subject: Tax law
Posted on: 08/11/2019
Written by: FisconetPlus 6 november 2019

Eerste commentaar op de artikelen 73 tot 78 van de wet van 11.02.2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (BS 22.03.2019), de artikelen 8 ..

Read more

Recht op privacy – artikel 8 EVRM – verborgen camera’s met het oog op het vaststellen van diefstal

Subject: IP law
Posted on: 08/11/2019
Written by: KUL - Instituut voor Arbeidsrecht - Nieuwsbrief 2019/8 - EHRM 17 oktober 2019, nrs. 1874/13 en 8567/13

In zijn arrest van 17 oktober 2019 in de zaak-López Ribalda v. Spain, herzag de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van ..

Read more

Een reiziger die zonder vervoerbewijs in een trein stapt, sluit een overeenkomst met de vervoerder

Subject: Transport law
Posted on: 08/11/2019
Written by: HvJ 7 november 2019 inzake C-349/18–C-351/18 (NMBS)

Wat betreft de vraag of de reiziger noodzakelijkerwijs een vervoerbewijs moet hebben om te kunnen spreken van een „vervoerovereenkomst”, is het Hof van oordeel dat ..

Read more

Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?

Subject: Tax law
Posted on: 06/11/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap ..

Read more

Aanwasbeding is geen kanscontract wegens te groot leeftijdsverschil

Subject: Tax law
Posted on: 30/10/2019
Written by: Vlabel VB 19033

Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de heer X reeds 71 jaar is. De levensverwachting in België voor mannen is slechts 79 ..

Read more

Wetsvoorstel betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken

Subject: Tax law
Posted on: 24/10/2019
Written by: De Kamer DOC 55 0603/001

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk bewijsmateriaal dat op een onrechtmatige manier is verkregen, onder bepaalde voorwaarden alsnog te gebruiken in een proces. Hierbij is het ..

Read more

Alweer Brexit...

Subject: Law in general
Posted on: 14/10/2019
Written by: FOD Financiën

Vanaf 14 oktober 2019 start DG TAXUD met een bewustmakingscampagne voor Belgische bedrijven met betrekking tot Brexit. Lees meer...

Read more

De juridische uitdagingen van Blockchain en smart contracts volgens een recent EU Flagship report

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Sirius Legal

De Europese Commissie heeft zopas een uitgebreid Flagship Report gepubliceerd waarin de mogelijkheden en opportuniteiten, maar ook de (juridische) uitdagingen en gevolgen van blockchain en ..

Read more

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw?

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 11/10/2019
Written by: Aternio

De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op ..

Read more

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil.

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Aternio

Net zoals bij een ‘goed’ huwelijk, hebt u niet altijd oog voor het contract (of in dit geval dus uw vennootschapsstatuten). Zolang de partners op ..

Read more

Wat goede webshops moeten weten: vier veelgestelde vragen

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: De Juristen

Het is niet altijd even duidelijk wat echt verplicht is, wat eerder facultatief is, en wat zeker niet mag inzake webshops. Bepaalde vragen blijven ook ..

Read more

Actieve en geïnformeerde toestemming van internetgebruikers is vereist voor plaatsen van alle cookies

Subject: IT law
Posted on: 11/10/2019
Written by: De Juristen

Er werd het Hof gevraagd of er sprake is van een geldige toestemming voor het gebruik van cookies door middel van een vooraf aangevinkt selectievakje ..

Read more

Over de nettoactief- en liquiditeitstest

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Vóór vereffening zijn ook uitkeringen mogelijk, met een test die moet voorspellen of door de uitkering de positie van de vennootschapsschuldeisers in het gedrag komt. ..

Read more

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies?

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van ..

Read more

Kan het WVV worden toegepast vóór het van toepassing is?

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Kan men na een opt-in waartoe een buitengewone algemene vergadering zou beslissen, overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen voor statutenwijzigingen voorgeschreven vereisten, op andere ..

Read more

Cash pooling voor beginners

Subject: Financial law
Posted on: 11/10/2019
Written by: CFL

Cash pooling is een vorm van gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Er bestaan twee vormen van cash pooling: notionele cash pooling en fysieke cash pooling. Deze ..

Read more

Daarom is de schenk – en erfbelasting in Andalusië voortaan wél interessant

Subject: Tax law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Vandelanotte

Hoewel u bij de aankoop van een buitenverblijf misschien niet onmiddellijk stilstaat bij de schenk- en erfbelasting, kan het toch interessant zijn om hier rekening ..

Read more

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Schoups Advocaten

In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de relevante principes in herinnerin inzake een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs. ..

Read more

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller !

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en ..

Read more

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller !

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en ..

Read more