JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Wetsvoorstel betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken

Date: 24/10/2019
Subject: Tax law
Written by: De Kamer DOC 55 0603/001

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk bewijsmateriaal dat op een onrechtmatige manier is verkregen, onder bepaalde voorwaarden alsnog te gebruiken in een proces. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop het bewijs verkregen is, wat de omvang van de onregelmatigheid is en of er al dan niet een intentioneel element aanwezig is. Een onrechtmatig verkregen bewijselement wordt pas nietig verklaard indien onder meer de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.