JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Recht op privacy – artikel 8 EVRM – verborgen camera’s met het oog op het vaststellen van diefstal

Date: 08/11/2019
Subject: IP law
Written by: KUL - Instituut voor Arbeidsrecht - Nieuwsbrief 2019/8 - EHRM 17 oktober 2019, nrs. 1874/13 en 8567/13

In zijn arrest van 17 oktober 2019 in de zaak-López Ribalda v. Spain, herzag de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen de beslissing van de derde kamer van dit Hof (zie NB Arbeidsrecht nr. 2018/1) en komt tot een tegenovergestelde conclusie. De Grote Kamer van het Hof is namelijk van oordeel dat een camerabewaking op de werkplek die gebruik maakt van verborgen camera’s, met het oog op het vaststellen ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.