JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Aanwasbeding is geen kanscontract wegens te groot leeftijdsverschil

Date: 30/10/2019
Subject: Tax law
Written by: Vlabel VB 19033

Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de heer X reeds 71 jaar is. De levensverwachting in België voor mannen is slechts 79 jaar. Deze vaststelling samen met het feit dat de heer X 13 jaar verschilt met mevrouw Y doen het besluitvormingsorgaan concluderen dat er in casu geen sprake is van een gelijkaardige levensverwachting.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.