JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Over de nettoactief- en liquiditeitstest

Date: 11/10/2019
Subject: Company law
Written by: CFL

Vóór vereffening zijn ook uitkeringen mogelijk, met een test die moet voorspellen of door de uitkering de positie van de vennootschapsschuldeisers in het gedrag komt. Voorspellingen zijn altijd giswerk en geen enkele test is feilloos. Voor de BV en CV heeft het WVV een dubbele test ingevoerd: de nettoactieftest (art. 5:142 en 6:115, §1 WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143 en 6:116, §1 WVV). Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.