JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Circulaire 2019/C/118 over de aangepaste (fiscale) regeling "deeleconomie", verenigingswerk, occasionele diensten

Date: 08/11/2019
Subject: Tax law
Written by: FisconetPlus 6 november 2019

Eerste commentaar op de artikelen 73 tot 78 van de wet van 11.02.2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (BS 22.03.2019), de artikelen 8 en 21 van de wet van 02.05.2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I (BS 15.05.2019) en op het koninklijk besluit van 28.04.2019 tot wijziging van artikel 204, 4° van het KB/WIB 92 inzake het belastbaar tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren (BS 09.05.2019).

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.