JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Een reiziger die zonder vervoerbewijs in een trein stapt, sluit een overeenkomst met de vervoerder

Date: 08/11/2019
Subject: Transport law
Written by: HvJ 7 november 2019 inzake C-349/18–C-351/18 (NMBS)

Wat betreft de vraag of de reiziger noodzakelijkerwijs een vervoerbewijs moet hebben om te kunnen spreken van een „vervoerovereenkomst”, is het Hof van oordeel dat het treinkaartje slechts het instrument is dat de vervoerovereenkomst concretiseert. Het begrip „vervoerovereenkomst” staat los van de vraag of de reiziger een vervoerbewijs heeft en slaat dus ook op de situatie waarin een reiziger zonder vervoerbewijs in een vrij toegankelijke trein stapt om een rit te maken. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.