JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Aangekondigde wijzigingen van de erf- en schenkbelasting in het Vlaamse regeerakkoord

Date: 21/11/2019
Subject: Tax law
Written by: Jubel - Delboo

Op 30 september 2019 werd het langverwachte regeerakkoord van de Vlaamse Regering voorgesteld. De uitdoving van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 en de vermindering van de registratierechten op de aankoop van een enige eigen woning kregen reeds veel aandacht in de media. Ook op het vlak van erf- en schenkbelasting kondigt het Vlaamse regeerakkoord enkele nieuwigheden aan: de verlenging van de verdachte periode voor schenkingen, de afschaffing van het duo-legaat en de invoering van ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.