JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Effectentaks vernietigd: teruggaaf mogelijk?

Date: 17/01/2020
Subject: Tax law
Written by: Cazimir

Op 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in werking getreden. De houders van effectenrekeningen waarvan de waarde 500.000,00 euro overstijgt, worden sedertdien onderworpen aan een taks van 0,15%.
Een eerste voorziening bij het Grondwettelijk Hof tegen de taks op effectenrekeningen werd op datum van 19 juli 2018 reeds afgewezen. Belangrijk is dat het Hof de zaak toen heeft afgewezen zonder zich over de grond van de zaak te buigen. Zich onder meer baserend ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.