JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Douane geeft toelichting over Brexit

Date: 09/10/2019
Subject: Tax law
Written by: FOD Financiën

Heeft u douanevragen over de Brexit? Bekijk dan de Brexit-pagina of contacteer het callcenter van FOD Financiën (0257 55 555). Ter voorbereiding van 31 oktober werd het callcenter tijdelijk versterkt. Het callcenter is bereikbaar tussen 9u en 16u30. Zie ook uitgebreide toelichting via website (link)

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.