JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Actieve en geïnformeerde toestemming van internetgebruikers is vereist voor plaatsen van alle cookies

Date: 11/10/2019
Subject: IT law
Written by: De Juristen

Er werd het Hof gevraagd of er sprake is van een geldige toestemming voor het gebruik van cookies door middel van een vooraf aangevinkt selectievakje dat door de gebruiker moet worden uitgevinkt ingeval hij/zij weigert toestemming te verlenen. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.