JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures

Date: 30/09/2019
Subject: Public Procurement & Contracts
Written by: Cazimir Advocaten

Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure niet onderworpen is aan de aanbestedingsprocedures die voor overheidsopdrachten gelden. Er werd bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring ingesteld dat betrekking heeft op deze uitsluiting. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.