JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

Date: 09/10/2019
Subject: Law in general
Written by: FOD Economie

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website. In 2017 controleerde de FOD Economie 2.240 websites van bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet aanwezig. ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.