JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Check-up leden Raad van Bestuur: nog geldig samengesteld na 31 december 2019

Date: 27/09/2019
Subject: Company law
Written by: Cazimir

Verschillende vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 dan ook geconfronteerd worden met een onregelmatig samengesteld bestuursorgaan, wat vragen brengt naar rechtsgeldigheid van besluiten. Een herschikking van het bestuursorgaan is een oplossing, doch niet de enige. Het WVV biedt immers de mogelijkheid om het bestuur toe te vertrouwen aan 1 enkele bestuurder, ongeacht het aantal aandeelhouders, en dit ook in naamloze vennootschappen. Echter zullen hierin de statuten opnieuw spelbreker zijn, daar zij hoogstwaarschijnlijk bepalen dat de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.