JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Nieuw vennootschapsrecht en Vlabel: "triple" uitkeringstest?

Date: 08/10/2019
Subject: Company law
Written by: VGD - Frederic Dedeurwaerdere

Er is al heel wat inkt gevloeid over de dubbele uitkeringstest, doch weinig over de link van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) en de Vlaamse Codex fiscaliteit (VCF). Vraag is dat voor het geval men gebruik maakt (heeft gemaakt) van de verlaagde tarieven (0% schenkbelasting of 3% erfbelasting), men bij eventuele dividenduitkeringen ook geen rekening moet houden met een "derde" test? Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.