JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Nog vóór de jaarwisseling in het nieuwe WVV stappen?

Date: 09/10/2019
Subject: Company law
Written by: Cazimir

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en dat de aandeelhouders zelf kunnen beslissen niet te wachten op de publicatie. In die zin kunnen aandeelhouders beslissen het WVV reeds toe te passen vanaf het besluit van de opt-in, wel onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking en onder de voorwaarde dat dit duidelijk wordt vermeld in de agenda ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.