JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

CBN-advies 2019/14 – Van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV

Date: 26/11/2019
Subject: Company law
Written by: CBN

Met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt het concept ‘maatschappelijk kapitaal’ afgeschaft voor de besloten vennootschap. Met onderhavig advies verduidelijkt de Commissie de wijze waarop een inbreng buiten kapitaal boekhoudkundig moet worden verwerkt. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de overgang van een BVBA mét een kapitaal naar een kapitaalloze BV. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.