JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Unierecht laat toe een hostingprovider (Facebook) te verplichten (in bepaalde gevallen) berichten te verwijderen

Date: 03/10/2019
Subject: International & European law
Written by: Curia - HvJ 3 oktober 2019 in zaak C-18/18

Het Unierecht verzet er zich niet tegen dat een hostingprovider als Facebook wordt gelast commentaren te verwijderen die identiek zijn aan en, onder bepaalde voorwaarden, overeenstemmen met een eerder onwettig verklaarde commentaar. Het Unierecht staat er ook niet aan in de weg dat een dergelijk bevel wereldwijd gevolgen sorteert, binnen de grenzen van het relevante internationale recht waarmee de lidstaten rekening moeten houden. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.