Library

50 jaar bijzondere wetten

Subject: Administrative law
Author: Toon Moonen, Pieter Cannoot, Jonas Riemslagh
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2021

Met de grondwetsherziening van 1970 werd de Belgische Staat voor het eerst grondig hervormd. Sindsdien is de institutionele structuur van ons land in een permanente staat van ontwikkeling. Ook na de zesde staatshervorming is het werk niet af.Daarbij werd in toenemende mate een beroep gedaan op een fascinerende juridische techniek. Die techniek heeft gefaciliteerd, maar ook gebetonneerd; ze heeft deuren geopend, maar ook gesloten. Officieus kennen we deze techniek als 'de bijzondere wet'. Vijftig jaar ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.