Library

(Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid?

Subject: Labour law
Author: Anne Van Regenmortel, Kelly Reyniers
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2015

Met bijdragen van Patrick Humblet, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Marc Vandeweerdt, Anne Van Regenmortel, Christophe Vanroelen en Valérie Vervliet.
Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden. De oorzaken zijn veelvuldig en van uiteenlopende aard. Denken we maar aan de zeer scherpe (internationale) concurrentie die talrijke ondernemingen aanzet tot het opdrijven van de productiviteit en het drukken van de personeelsbezetting, de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.