Library

20 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Subject: Labour law
Author: Isabel Plets, Jan Hofkens, Stijn Demeestere, Alexander Vandenbergen
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2011

De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden vierde op 19 maart 2011 haar 20-jarig bestaan. De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het comité. Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen.De ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.