Library

50 jaar Arbeidswet

Subject: Labour law
Author: Julie De Maere, Patrick Maerten, Dieter Dejonghe, Kevin Dieu, Nele Gysemans
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2021

Het boek bevat een artikelsgewijze bespreking van de Arbeidswet naar aanleiding van het 50-jarige bestaan. Deze bespreking wordt aangevuld met rechtspraak en vooral met administratieve standpunten die in de loop van de jaren verzameld werden. De auteurs gaan onder meer in op het toepassingsgebied van de Arbeidswet (publieke sector, handelsvertegenwoordigers, telewerk, ....), zondagwerk, het begrip arbeidstijd (verplaatsingstijd, wachtdienst, ...), kleine flexibiliteit en het glijdend uurrooster, de arbeidsduurgrenzen en het overloon.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.