Library

Aangiften btw

Subject: Tax law
Author: Patrick Wille, Marc Govers, Els Meynendonckx
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2010

Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw:- de periodieke btw-aangifte;- de bijzondere btw-aangifte;- de intracommunautaire opgave;- de jaarlijkse opgave van afnemers-belastingplichtigen.Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien. Vooreerst wordt het te gebruiken formulier voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per formulier omtrent diverse aspecten van indiening, volgt een uitgebreide handleiding voor het invullen ervan.Dit boek werd bijgewerkt tot 1 januari 2010."Dit boek is een must voor ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.