Library

Aangiftegids vennootschapsbelasting 2017

Subject: Tax law
Author: Yves Verdingh
Publisher: Woltrs Kluwer
Year published: 2017

De Aangiftegids Vennootschapsbelasting maakt de lezer wegwijs in de complexe regels van de vennootschapsbelasting, die op een diepgaande, praktische en toegankelijke manier worden toegelicht door Yves Verdingh, Head of Tax van BNP Paribas Fortis.

Het boek volgt de structuur van de aangifte vennootschapsbelasting en elk vak wordt uitgebreid becommentarieerd met voorbeelden en verwijzingen naar wetgeving, circulaires, administratieve commentaren, parlementaire vragen, rechtspraak, rechtsleer, enz.

• Bevat alle nieuwe percentages en geïndexeerde bedragen, geldig voor het aanslagjaar 2017.

• De ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.