Library

Actualia rechtsbescherming tegen de overheid

Subject: Constitutional law
Author: Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2014

De rechtsbescherming tegen de overheid is in volle evolutie. Een aantal nieuwe figuren, die al sinds enkele jaren bekend waren bij de Vlaamse administratieve rechtscolleges, worden nu ook geïntroduceerd in de rechtspleging voor de Raad van State. Het belang van een goed begrip van de inhoud en van het nut van deze vernieuwingen in het administratief procesrecht wordt hierdoor alleen maar groter. De wijziging van de wet op de Raad van State heeft implicaties op ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.