Library

Actualia Onroerend Erfgoed

Subject: Construction law
Author: Anne Mie Draye
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2014

Op 1 januari 2015 treden het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Uitvoeringsbesluit Onroerenderfgoeddecreet van 16 mei 2014 in werking. Deze teksten hebben alle aspecten van het onroerend erfgoedrecht ingrijpend gewijzigd. In dit boek, een initiatief van het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt, worden de belangrijkste aspecten van deze regeling thematisch toegelicht door specialisten ter zake.
Anne Mie Draye geeft een algemene inleiding en gaat dieper in op de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.