Library

Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

Subject: Construction law
Author: Tom Vandromme, Diederik Vermeir
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2020

Het grondrecht op wonen veronderstelt dat iedereen in een kwaliteitsvolle en betaalbare woning met woonzekerheid en in een behoorlijke zekere woonomgeving kan vertoeven. Het Vlaamse Gewest werkte bepalingen uit om de woningkwaliteit te bewaken. Het gaat om minimale kwaliteitsnormen, naast bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten. Het regelgevend kader wijzigt met ingang van 1 januari 2021.Het Vlaams Woninghuurdecreet zorgde recent ook voor een betere afstemming tussen de woningkwaliteitsbewaking en het woninghuurrecht, wat in deze uitgave eveneens aan ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.