Library

(Ver)huur van studentenhuisvesting

Subject: Contract law
Author: Bernard Tilleman, Tom Gladinez, Katrien Devillé, Ruth Stokx
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2019

De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.