Library

Actualia vereffening en verdeling

Subject: Civil law
Author: Renate Barbaix, Johan Du Mongh
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2017

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het relatievermogensrecht een bruisende materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, maar bovendien worden er wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In dit werk wordt eerst een overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.