Library

Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

Subject: Civil law
Author: Renate Barbaix, Johan Du Mongh
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2019

In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.
In het eerste deel komt het wettelijk stelsel aan bod. Professor Johan Du Mongh licht in de eerste plaats de doelstelling van de wetgever toe bij de aanpassing van het bestaande wettelijk stelsel. Vervolgens bespreekt de auteur de werking van het stelsel, de kwalificatie van de vermogens en de baten van het gemeenschappelijk en eigen vermogen binnen ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.