Library

(Klassieke) balkonrenovatie

Subject: Civil law
Author: Peter Leyseele
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2016

België telt steeds meer appartementen waarvan het balkon vroeg of laat een renovatie moet ondergaan.
Door de torenhoge kosten die hier vaak mee gepaard gaan voor de mede-eigenaars hoeft het niet te verbazen dat hierdoor zeer veel conflicten ontstaan die veelal in de rechtbank worden beslecht. Via dit boek hoopt de auteur deze conflicten en niet in het minst de vele procedures terug te kunnen dringen.
Het boek beschrijft deze zeer complexe materie vanuit de (rechts)praktijk waarbij ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.