Library

Actualia Ruimtelijke Ordening

Subject: Environmental law & Urban Planning
Author: Stijn Verbist
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2013

De regelgeving inzake de ruimtelijke ordening blijft complex. Ze is niet alleen erg omvangrijk, maar verandert bovendien relatief snel. Zelfs voor de gespecialiseerde rechtspracticus is het niet altijd evident om door het bos de bomen nog te zien.Met dit boek wenst het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt voor enkele basisonderdelen van de ruimtelijke ordening de noodzakelijke helderheid en verduidelijking te scheppen..Deze uitgave is dan ook onmisbaar voor al wie in haar of ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.