Library

Actualia Overheid en Eigendom

Subject: Environmental law & Urban Planning
Author: Stijn Verbist
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2015

Overheden dienen, om hun taken van algemeen belang te kunnen verwezenlijken, in bepaalde gevallen te kunnen beschikken over goederen die niet tot hun patrimonium behoren. Onteigening is een soms noodzakelijk maar verregaand instrument. Eigendomsbescherming is wezenlijk in een democratische rechtsstaat. De Vlaamse overheid kondigt een nieuw onteigeningsdecreet aan, maar de kern van de eigendomsbescherming in Vlaanderen en in België ligt vervat in de Belgische Grondwet en in het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.