Library

Actualia omgevingsrecht

Subject: Environmental law & Urban Planning
Author: Gregory Verhelst
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2021

Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema's, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema's uit tot op het bot. Een onmisbaar boek voor al wie in de praktijk met deze boeiende materie geconfronteerd wordt.
Dit werk is inbegrepen in de 'Themadagen VCRO van A tot Z' (webinars)
Met volgende bijdragen:-Nog steeds ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.