Library

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Subject: Human Rights & Immigration law
Author: Steven Dewulf, Didier Pacquée
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2008

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de toen net opgerichte Verenigde Naties de moedertekst van de grondrechten aan, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In 2008, in een tijd waarin fundamentele rechten en vrijheden gezien worden als hoekstenen van de mondiale samenleving maar tegelijk de status, inhoud en reikwijdte van meerdere grondrechten ter discussie staan en schendingen van mensenrechten nog (al te) veel voorkomen, viert de UVRM haar 60e ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.