Library

'Institutionalisering' van gelijkheid en mensenrechten

Subject: Human Rights & Immigration law
Author: Jogchum Vrielink, Stefan Sottiaux
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2012

In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen.Sommigen vinden dat Vlaanderen moet deelnemen aan de oprichting van een interfederaal gelijkheidsorgaan of aan de interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.Anderen zijn van mening dat Vlaanderen een ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.